Παρασκευή, Μάιος 26, 2017

Υγεία

Πώς θα αναγνωρίσετε τη δυσλεξία στο παιδί σας

Η δυσλεξία είναι ένα σύνολο μαθησιακών δυσκολιών και αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, που δεν αναλογούν στο νοητικό τους δυναμικό, στην ηλικία και στην εκπαίδευσή τους. Πώς θα...